Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/22.4.99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Educons-verkkopalvelujen käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Educons Oy
Tekniikantie 12, 02150 Espoo

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Verkkopalveluiden käyttäjien henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Verkkopalveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut palvelun tai palveluiden käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Educons Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.