NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA -KOULUTUS ETÄKOULUTUKSENA (30 OP)

Ajalla 10.2. – 9.12.2022
Etätapaamiset kerran kuukaudessa kahtena päivänä.
kouluttajina Eeva-Liisa Tamski ja Lauri Jäntti

Neuropsykiatrinen valmennus -koulutus

Porstua, Tamski avoin yhtiö ja Educons Oy järjestävät neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksen vuonna 2022. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismin kirjon oireyhtymät, Tourette ym.) omaavien kanssa. Koulutuksesta hyötyvät myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yhteiset etäkoulutusjaksot Zoom-videoneuvotteluohjelmiston avulla, työssäoppimista ja itseopiskelua. Yhteiset etäopetuspäivät ovat kerran kuussa kahtena peräkkäisenä päivänä. Oppimisen tukena on lisäksi Priima -verkko-oppimisympäristö runsaine videomateriaaleineen, oppikirja ja työkirja, jotka kaikki sisältyvät koulutuksen hintaan.

Opintokokonaisuus sisältää

Opintojaksoilla:

  • asiantuntija-alustukset
  • valmennuksen harjoittelua
  • välitehtävien purku ja työnohjauksellinen keskustelu valmennuksesta
  • oppimisen itsearviointi pienryhmäreflektiossa
  • kirjallisuuskatsaus ja portfolioesitykset

Itsenäinen opiskelu sisältää:

  • opintojaksoilla esiteltyihin asioihin liittyvät tehtävät
  • perehtyminen valmennuksen lähestymistapoihin, neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja/tai valmennukseen liittyvään kirjallisuuteen
  • portfoliotyyppinen lopputyö

Työssä oppiminen:

  • valmennuksen keinojen harjoitteleminen omassa työssä asiakkaan kanssa

Ohjelma ja aikataulu

Opiskelu toteutuu kaikkina etäkoulutuspäivinä klo 9-15.
Yhteensä 126 oppituntia, 18 etäkoulutuspäivää.

Kustannukset

Osallistumismaksu 1600 € + alv 24% 384 €, yhteensä 1984 €, joka laskutetaan neljässä tasaerässä (eräpäivät 31.1.2022, 30.4.2022, 31.7.2022 ja 31.10.2022). Maksusta esim. kuukausierissä voi sopia kouluttajan kanssa. Hinta sisältää oppikirjan ja työkirjan.

Kouluttajat

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Eeva-Liisa Tamski toimii koulutuksen vastuukouluttajana.
www.eeva-liisa.tamski.fi

Lauri Jäntti, kouluttaja, valmentaja, työpsykologian tohtori, NLP Associate Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, Certified Business Coach, neuropsykiatrinen valmentaja. Lauri Jäntti toimii koulutuksessa oppimisen ja oppimisympäristöjen asiantuntijana.
www.linkedin.com/in/laurijantti

Mukana asiantuntijaluennoitsijoina:

Marja-Leena Bilund, KM, FL, luokanopettaja, LP-kouluttaja, Friends-kouluttaja, nepsy-kouluttaja/-valmentaja, kasvatuskonsultti, väitöskirjatutkija. Marja-Leena Bilund toimii koulutuksessa erityisesti koululaisen valmentamisen asiantuntijana.

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimi koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

llpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, mindfulness -ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa neuropsykiatrinen oireyhtymä -diagnoosien ja lääkehoidon asiantuntijana.

Seppo Tamski, kouluttaja, NLP-työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Seppo Tamski toimii koulutuksessa NLP:n asiantuntijana sekä kokemusasiantuntijana.

Luennoitsijat saattavat vaihdella koulutusryhmän tarpeitten ja tilanteen mukaan kuitenkin niin, että mahdollisesti vaihtuvat luennoitsijat vastaavat edellä mainittuja luennoitsijoita koulutukseltaan ja kokemukseltaan.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi tai lauri.jantti@educons.fi

Tukimahdollisuuksia koulutukseen