Perhevalmentaja-koulutus

PERHEVALMENTAJA-KOULUTUS
PERHETYÖTÄ VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA
ETÄKOULUTUKSENA 10.9.-3.12.2024

Porstua, Tamski avoin yhtiö ja Educons Oy järjestävät seuraavan perhevalmentaja-etäkoulutuksen syksyllä 2024.

Etätapaamiset kerran kuukaudessa kahtena päivänä.
Kouluttajana Eeva-Liisa Tamski.

Perheen yhteinen hetki

Perhevalmentaja-koulutuksessa esitellään lähestymistapoja ja työskentelyn menetelmiä. jotka vahvistavat perheiden kyvykkyyttä ja elvyttävät heidän vanhemmuustaitojaan. Koulutuksen sisällöt noudattavat eettisiä ja moraalisia periaatteita, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta, vastuuta omasta elämästään ja lisäävät asiakkaan kokemusta tasavertaisuudesta.

Koulutusryhmässä osallistujien monipuolinen ammatillinen osaaminen kehittyy, koostuu ja rakentuu vastaamaan tämän ajan perheiden tarpeisiin. Kouluttajien tärkeä tehtävä on saada myös osallistujien oma ammatillinen osaaminen hyödynnettyä yhteiseksi hyväksi. Näin saadaan innostavia, uusia ja erilaisia näkökulmia keskusteluun. Yhdessä kouluttajien vankan asiantuntemuksen kanssa keskustelut lisäävät valmiuksia auttaa perheitä kuntoutumaan ja löytämään oman parhaimpansa.

Kohderyhmä

Perhevalmentaja-koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi perheiden kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille (esimerkiksi perhetyöntekijät ja neuropsykiatriset valmentajat), joilla on vähintään toisen asteen perustutkinto.

Tavoitteet

Perhevalmentaja-koulutus keskittyy koko perheen tukemiseen. Kouluttautuja saa valmiuksia hahmottaa yhdessä asiakasperheen kanssa juuri sille sopivimmat keinot arjen sujumisen edistämiseksi. Koulutuksen aikana valmentava työote ja siihen liittyvät menetelmät tulevat arjessa toimiviksi käytännön työkaluiksi. Niiden avulla perheitä tuetaan toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumisessa ja opastetaan käytännön keinoja erilaisissa kotitilanteissa selviytymiseen.

Perhevalmennus edesauttaa koko perheen hyvinvointia ja jaksamista, ennaltaehkäisee ongelmien kerrannaisvaikutuksia ja tarjoaa vanhemmille tukea ja opastusta lastensa ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Sisältö

 • valmentava työote, neuropsykiatrisen valmennuksen ja perhevalmennuksen kehykset
 • valmennuksen keskeiset lähestymistavat: ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus, tyhjän pään metodi ja NLP valmennuksen käytössä
 • perhevalmennuksen kehykset
 • perhevalmennus prosessina
 • mielikuvat perheestä ja mielikuvien muokkaus ja oman mielen ohjailu
 • perheenjäsenten verkostot ja roolit
 • perheen voimavarat ja vahvuudet
 • tavoitteiden asettaminen ja perheenjäsenten motivointi
 • valmennuksen eri menetelmien ja perhekoulumenetelmien käyttö vanhempien ohjauksessa
 • valmentaja yhteistyössä päivähoidon, koulun, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • perhevalmennusprosessin arviointi ja palautteen antaminen

Toteutus

Koulutuksen kesto on kahdeksan päivää. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää vuorovaikutukselliset luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset Zoom-videoneuvotteluohjelmiston avulla. Yhteiset etäopetuspäivät ovat kerran kuussa kahtena peräkkäisenä päivänä. Oppimisen tukena on lisäksi helppokäyttöinen Priima -verkko-oppimisympäristö materiaaleineen. Materiaaleihin ja ensimmäiseen koulutuspäivään sisältyy myös opastus Zoom-videoneuvotteluohjelmiston käyttöön.

Kouluttajat

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Lauri Jäntti, kouluttaja, valmentaja, työpsykologian tohtori, NLP Associate Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, Certified Business Coach, neuropsykiatrinen valmentaja. Lauri Jäntti toimii koulutuksessa oppimisen ja oppimisympäristöjen asiantuntijana.

Mukana asiantuntijaluennoitsijana

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimi koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

Etätapaamisajat

 • 10. – 11.09.2024 klo 9–15
 • 08. – 09.10.2024 klo 9–15
 • 07. – 08.11.2024 klo 9–15
 • 02. – 03.12.2024 klo 9–15

Hinta

Osallistumismaksu 700 € + alv 24% 168 €, yhteensä 868 €. Osallistumismaksun voi maksaa myös erissä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Sähköpostitse eeva-liisa.tamski@porstua.fi tai lauri.jantti@educons.fi. Koulutus toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 10 hlöä.