Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Porstua, Tamski avoin yhtiö ja Educons Oy järjestävät neuropsykiatrinen valmennus -etäkoulutuksen lukuvuotena 2020-2021. Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, autismin kirjon oireyhtymät, Tourette ym.) omaavien kanssa. Valmennuksesta hyötyvät myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Koulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yhteiset etäkoulutusjaksot Zoom-videoneuvotteluohjelmiston avulla, työssä oppimista ja itseopiskelua. Oppimisen tukena on Discendum Priima -verkko-oppimisympäristö.

Opiskelujaksot toteutuvat seuraavan aikataulun mukaisesti:

Aikataulu: -> 27.9.2020, itsenäinen opiskelu, ennakkotehtävät
28.-29.9.2020 11.-12.1.2021
26.-27.10.2020 15.-15.2.2021
16.-17.11.2020 29.-30.3.2021
16.-17.12.2020 26.-27.4.2021
31.5.-1.6.2021

Opiskelu toteutuu klo 9-15 kaikkina etäkoulutuspäivinä. Yhteensä 126 oppituntia, 18 etäkoulutuspäivää.

Kustannukset

Osallistumismaksu 1600 € + alv 24% 384 €, yhteensä 1984 €, joka laskutetaan neljässä tasaerässä (eräpäivät 30.9.2020, 30.11.2020, 28.2.2021 ja 30.4.2021). Maksusta esim. kuukausierissä voidaan sopia. Hinta sisältää oppikirjan ja työkirjan.

Kouluttajat

Eeva-Liisa Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), sosiaaliohjaaja, NLP Trainer, NLP-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Eeva-Liisa Tamski toimii koulutuksen vastuukouluttajana.
www.eeva-liisa.tamski.fi

Lauri Jäntti, kouluttaja, valmentaja, työpsykologian tohtori, NLP Associate Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, Certified Business Coach, neuropsykiatrinen valmentaja. Lauri Jäntti toimii koulutuksessa oppimisen ja oppimisympäristöjen asiantuntijana.
www.linkedin.com/in/laurijantti

Mukana asiantuntijaluennoitsijoina:

Anitta Huotari, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimi koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana.

llpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, mindfulness -ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa neuropsykiatrinen oireyhtymä -diagnoosien ja lääkehoidon asiantuntijana.

Seppo Tamski, kouluttaja, NLP-työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Seppo Tamski toimi koulutuksessa NLP:n asiantuntijana sekä kokemusasiantuntijana.

Luennoitsijat saattavat vaihdella koulutusryhmän tarpeitten ja tilanteen mukaan kuitenkin niin, että mahdollisesti vaihtuvat luennoitsijat vastaavat edellä mainittuja luennoitsijoita koulutuksensa ja kokemuksensa suhteen.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Sähköpostitse 18.9.2020 mennessä eeva-liisa.tamski@porstua.fi tai lauri.jantti@educons.fi