Kysyminen on tärkeää!

Kieli on mielenkiintoinen asia. Yritämme kuvata todellisuutta sen avulla. NLP-asiantuntijat, eli ihmisen toiminnan mallittamisen taitajat ovat verranneet ihmisten todellisuuskäsitystä karttaan, joka kuvaa maastoa. Karttoja voi olla monenlaisia ja jokaisella ihmisellä ne ovat erilaisia. Jos kahden keskustelevan ihmisen kartat poikkeavat toisistaan paljon, esimerkiksi toiselta puuttuvat korkeuskäyrät kokonaan, heidän voi olla ainakin ajoittain vaikea ymmärtää toisiaan. Toisen […]

Kysyminen on tärkeää! Read More »