Kannattaako antaminen?

Adam Grant kertoo kirjassaan Give and Take (2013) lääketieteen opiskelijoista, jotka luokiteltiin luontaisen vastavuoroisen käyttäytymistapansa perusteella antajiin (givers), sopijoihin (matchers) ja ottajiin (takers). Antajat jakoivat tietoaan ja auttoivat pyyteettömästi toisia opiskelijoita aina kun pystyivät, sopijat tekivät sitä vastavuoroisesti palvelus palveluksesta periaatteella ja ottajat silloin, kun näkivät itse hyötyvän siitä arvioituja ”kustannuksia” enemmän. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen […]

Kannattaako antaminen? Read More »